Navraj Hunjan

Height: 6'1"

Eyes: Hazel

Hair: Black

Shoes: 10UK

Chest: 38" 

Waist: 32"

2-navraj-h-main-book
3-navraj-h-main-book
5-navraj-h-main-book
6-navraj-h-main-book
7-navraj-h-main-book
8-navraj-h-main-book
9-navraj-h-main-book
10-navraj-h-main-book