Sandah Alhassan Hadisu

Height: 6'1.5"

Eyes: Brown

Hair: Black

Shoes: 9.5UK

Chest: 33" 

Waist: 30"

1-sandah-main-book
3-sandah-main-book
4-sandah-main-book
5-sandah-main-book
6-sandah-main-book
7-sandah-main-book
9-sandah-main-book
8-sandah-main-book
10-sandah-main-book
11-sandah-main-book
13-sandah-main-book
12-sandah-main-book
15-sandah-main-book
14-sandah-main-book
17-sandah-main-book
18-sandah-main-book
19-sandah-main-book
20-sandah-main-book
22-sandah-main-book
21-sandah-main-book
16-sandah-main-book